THỦ TỤC VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY XÂY DỰNG CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG

Thủ tục và điều kiện thành lập công ty xây dựng có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng- Theo số liệu của Cục đầu tư nước ngoài, trong Quý I năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 5,8 tỷ USD, bằng 75,2% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,88 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2017. Từ đó có thể thấy nhu cầu đầu tư vào thị trường Việt Nam ngày càng gia tăng kể cả trong lĩnh vực xây dựng.

 

Hiểu được nhu cầu mong muốn đầu tư tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng của nhà đầu tư nước ngoài, hãng luật Pazpus cung cấp cho khách hàng những kiến thức hữu ích về điều kiện cũng như thủ tục, hồ sơ liên quan tới việc thành lập công ty xây dựng có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng thông qua bài viết dưới đây.

 

Thủ tục và điều kiện thành lập công ty xây dựng có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

 

I. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY XÂY DỰNG

 

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư trong lĩnh vực xây dựng tại Đà Nẵng cần lưu ý và đảm bảo các điều kiện sau:

 

1. Phải là pháp nhân của một thành viên WTO

 

Theo quy định tại Biểu cảm kết WTO, WTO mở cửa cho phép nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực xây dựng 100% vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng hạn chế đối tượng đầu tư, cụ thể quy định chỉ cho phép “Doanh nghiệp là pháp nhân của một thành viên WTOđầu tư trong lĩnh vực xây dựng. Theo đó, chỉ doanh nghiệp nước ngoài là pháp nhân của WTO thì mới được chấp thuận đầu tư.

Cá nhân nước ngoài muốn thành lập công ty xây dựng sẽ không được chấp thuận vì không đảm bảo điều kiện theo quy định tại Biểu Cam Kết WTO.

 

2. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ pháp lý tương đương. (tài liệu phải hợp pháp hóa lãnh sự)

 

3. Có Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Trường hợp không có Báo cáo tài chính thì có thể sử dụng bản kê khai số dư tài khoản ngân hàng của công ty sao cho số dư tài khoản phải lớn hơn hoặc bằng số vốn đầu tư của nhà đầu tư.

 

4. Có Bản sao hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty nước ngoài và người đại diện theo pháp luật của công ty dự định thành lập.

 

5. Có Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc Thỏa thuận thuê địa điểm của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Lưu ý: Yêu cầu bên cho thuê cung cấp các Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thể hiện chức năng cho thuê văn phòng, hợp đồng thuê nhà với chủ sở hữu thể hiện việc cho bên thuê cho thuê lại tài sản đang thuê.

 

6. Phải có chứng chỉ hành nghề đối với từng lĩnh vực xây dựng

 

Trừ ngành nghề thiết kế nội thất công trình, thiết kế cảnh quan là không cần chứng chỉ hành nghề, còn lại các ngành nghề như khảo sát xây dựng, thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng,..v..v.. cần phải đảm bảo các điều kiện về chứng chỉ hành nghề.

 

Lưu ý:

- Các chứng chỉ này không cần thiết phải có để nộp hồ sơ, mà đây là điều kiện đủ để doanh nghiệp được phép hoạt động về mặt thực tiễn.

- Vốn điều lệ: Pháp luật không quy định về mức vốn điều lệ đối với ngành nghề xây dựng, do đó nhà đầu tư có thể lựa chọn mức vốn tùy thích cho phù hợp. Nhưng không được quá thấp vì có thẻ ảnh hưởng tới năng lực của công ty khi tham gia đấu thầu.

 

II. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY XÂY DỰNG CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 

1. Thủ tục xin Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)

 

Quy trình thực hiện:

 

Bước 1. Soạn thảo hồ sơ và các tài liệu đầu tư liên quan đưa cho nhà đầu tư ký đóng dấu.

Bước 2. Trước khi tiến hành nộp hồ sơ đầu tư, nhà đầu tư phải kê khai trực tuyến trên trang dautunuocngoai.gov.vn để cơ quan nắm được thông tin cũng như có mã hồ sơ để từ đó lên lịch hẹn.

Bước 3. Nộp hồ sơ đầu tư và giải trình nếu có tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

Bước 4. Nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

HỒ SƠ XIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ:

 

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

b) Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.( nếu có)

 

THỜI GIAN TIẾN HÀNH: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

2. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)

 

Sau khi nhà đầu tư có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư sẽ tiến hành xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với ngành nghề tương ứng với mục tiêu hoạt động trong IRC.

 

3. Một số mã CPC liên quan tới lĩnh vực xây dựng

 

Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512)

Thi công xâydựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)

Công tác lắp dựng lắp đặt (CPC 514 516)

Công táchoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517)

Các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518)

Để xác định ngành nghề dự định đầu tư thuộc mã CPC cụ thể nào, quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 0901 668 919 để được hỗ trợ chi tiết.

 

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2. Điều lệ công ty

3. Danh sách thành viên (nếu có)

4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

5. Bản sao CMND/ hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật công ty

THỜI GIAN TIẾN HÀNH: 3-5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

III. CÁC THỦ TỤC CẦN TIẾN HÀNH SAU KHI CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 

1. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

2. Khắc dấu và thông báo mẫu dấu

3. Mua chữ ký số để khai thuế ban đầu

4. Mua hóa đơn điện tử

5. Treo biển hiệu công ty

6. Mở tài khoản ngân hàng

>> Liên hệ ngay với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết từng thủ tục

 

IV. CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI

 

Sau khi ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng đồng thời nhận được đầy đủ hồ sơ từ phía khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ:

Bước 1: Tiến hành soạn thảo những giấy tờ tài liệu cần thiết về thành lập doanh nghiệp và gửi cho khách hàng ký và đóng dấu;

Bước 2: Nộp hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên Cổng thông tin doanh nghiệp về đăng ký quốc gia

Bước 5: Thực hiện thủ tục khắc dấu và thông báo mẫu dẫu ( 1 ngày)

Bước 6: Hướng dẫn các thủ tục để in hóa đơn, mua chữ ký số, kê khai thuế ban đầu, làm biển hiệu công ty, mở tài khoản ngân hàng.

 

V. ƯU ĐIỂM CỦA CHÚNG TÔI

 

-    Nhanh chóng – trọn gói – uy tín- chuyên nghiệp

-    Giúp doanh nghiệp không tốn thời gian đi lại nhiều lần

-    Bạn chỉ cần ký và đóng dấu, Pazpus sẽ giao tận tay Giấy chứng nhận cho bạn

-    Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyên môn nghiệp vụ cao, tạo ra chất lượng phục vụ tốt nhất với mức chi phí hợp lý nhất cho tất cả các doanh nghiệp.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

Sử dụng Dịch vụ tại Pazpus, yêu cầu của Quý khách hàng sẽ được đảm bảo trên cơ sở pháp lý vững chắc!.

Gọi cho chúng tôi !

lienhe

Xin cảm ơn!.


Liên kết có liên quan