THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài - Việt Nam đang là một điểm đầu tư thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài khi đến đầu tư tại thị trường Việt Nam ít nhiều cũng sẽ gặp khó khăn trong khâu thực hiện các thủ tục pháp lý. Nhằm giải quyết bớt những vướng mắc của các nhà đầu tư nước ngoài, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể về điều kiện, quy trình thực hiện, hồ sơ cần chuẩn bị khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

 

                            Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

Theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Khi đầu tư tại Việt Nam bằng hình thức thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đều phải tiến hành xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bất kể kinh doanh ngành nghề gì và sở hữu bao nhiêu % vốn trong doanh nghiệp.

Với trường hợp góp vốn, mua cổ phần của tổ chức kinh tế dẫn tới việc nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp thì nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông/thành viên theo quy định của pháp luật hoặc thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nếu tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Nếu việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ  51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp thì không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài hay không, nhà đầu tư nước ngoài đều phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Với dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế, còn phải xác định xem tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài chiếm bao nhiêu % mới xác định được có thuộc trường hợp phải xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư hay không.

Chi tiết các trường hợp phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cũng như các bước thủ tục cần tiến hành mời các bạn cùng theo dõi nội dung dưới đây:

 

I . TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

 

1.  Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 

Theo quy định của Luật đầu tư 2014, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong các trường hợp sau:

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

- Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:

+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

(Đối với Dự án cần xin chủ trương đầu tư với Cơ quan UBND cấp tỉnh thì trước đó phải tiến hành thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư)

 

HỒ SƠ BAO GỒM:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương đã xác nhận tư cách pháp lý.

- Văn bản đề xuất dự án đầu tư;

- Văn bản giải trình vốn

- Hợp đồng thuê trụ sở công ty;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

 

2. Đăng ký thành lập doanh nghiệp:

 

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư tiếp tục thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

 

HỒ SƠ BAO GỒM:

- Giấy đề nghị thành lập Doanh nghiệp;

- Điều lệ công ty;

- Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH) / Danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty CP);

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Bản sao Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu đối với cá nhân.

  Bản sao Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương đối với tổ chức cùng với bản sao Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp là tổ chức nước ngoài thì các bản sao phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

 

II. TRƯỜNG HỢP KHÔNG CẦN PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

 

Cũng theo Luật đầu tư 2014, các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm có:

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

- Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có:

+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ hoặc số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài ít hơn người Việt Nam đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ;

+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ dưới 51 % vốn điều lệ.

- Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Theo đó, chỉ cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

HỒ SƠ BAO GỒM:

- Giấy đề nghị thành lập Doanh nghiệp;

- Điều lệ công ty;

- Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH) / Danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty CP);

- Bản sao Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu đối với cá nhân.

  Bản sao Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương đối với tổ chức cùng với bản sao Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp là tổ chức nước ngoài thì các bản sao phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

- Văn bản giải trình vốn của dự án đầu tư;

- Hợp đồng thuê trụ sở công ty;

Sau khi thành lập Doanh nghiệp, các thủ tục tiếp theo cần phải hoàn thành gồm có: Đăng bố cáo, khắc dấu, Thông báo mẫu dấu, Khai thuế ban đầu và đăng kí in hóa đơn giá trị gia tăng. Các công việc này chúng tôi sẽ hỗ trợ thực hiện cho quý khách hàng.

 

Ngoài những thủ tục trên, nhà đầu tư nước ngoài còn phải đảm bảo điều kiện về tỉ lệ sở hữu phần vốn góp trong doanh nghiệp đối với một số ngành nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để biết thêm chi tiết về các ngành nghề có điều kiện và yêu cầu đối với nhà đầu tư nước ngoài cũng như được hướng dẫn thủ tục trong và sau khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

III. DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

 

Trên cơ sở các thông tin, tài liệu và các yêu cầu của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ:

- Tư vấn, phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp giữa yêu cầu thực hiện công việc của nhà đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời tìm ra các giải pháp khả thi cho nhà đầu tư lựa chọn và quyết định;

- Tư vấn về lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính;

- Soạn thảo các giấy tờ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

- Đại diện cho nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Theo dõi tiến trình xử lí và thông báo kết quả nộp hồ sơ;

- Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu cho Doanh nghiệp.

 

Chúng tôi – tự tin với đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm, nắm chắc các quy định của pháp luật – sẽ là nơi tin cậy để quý khách hàng giao phó công việc của mình. Sử dụng dịch vụ của chúng tôi, công việc của khách hàng sẽ được đảm bảo dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi vui lòng gọi tới hotline bên dưới để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

Sử dụng Dịch vụ tại Pazpus, yêu cầu của Quý khách hàng sẽ được đảm bảo trên cơ sở pháp lý vững chắc!.

Gọi cho chúng tôi !

lienhe

Xin cảm ơn!.


Liên kết có liên quan