QUY ĐỊNH VỀ GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Quy định về góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoàiNhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam có thể tiến hành đầu tư qua các hình thức như thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng PPP. Trong đó, hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế được nhiều nhà đầu tư nước ngoài ưa chuộng và ưu tiên lựa chọn. Bởi vì, thủ tục hành chính đơn giản và dễ thực hiện hơn những hình thức đầu tư còn lại.

 

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không cần phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp hoặc thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông công ty.

 

 Vậy thủ tục tiến hành ra sao? Hồ sơ như thế nào? Công ty luật Pazpus sẽ cung cấp cho quý khách những thông tin cần thiết về góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế thông qua bài viết dưới đây.

 

 

Quy định về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

 

I. QUY ĐỊNH VỀ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 

1. Điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

 

Nhà đầu tư là cá nhân:

- Có tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam

- Bản sao hộ chiếu còn giá trị

- Các điều kiện khác quy định trong điều lệ công ty

 

Nhà đầu tư là tổ chức:

- Có tài khoản vốn đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác chứng minh tư cách pháp lý, có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại nơi tổ chức đó đã đăng ký

- Các điều kiện khác quy định trong điều lệ công ty

 

Trường hợp người nước ngoài kinh doanh ngành nghề có điều kiện thì phải đáp ứng các điều kiên về tỷ lệ sở hữu vốn, phạm vi, hình thức đầu tư, điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia hoạt động đầu tư và một số điều kiên khác theo điều ước quốc tế.

 

2. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

 

Nhà đầu tư nước ngoài khi muốn đầu tư vào Việt Nam cần phải xét xem quy định trong Biểu cam kết WTO cho phép nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn với tỷ lệ phần vốn góp là bao nhiêu. Tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài phụ thuộc vào từng loại ngành nghề nhà đầu tư dự định đầu tư.

 

Một số ngành nghề quy định trong Biểu cam kết WTO hạn chế tỷ lệ phần góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài như ngành sản xuất phim (phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 51%), dịch vụ xếp dỡ container ( phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 50%,  dịch vụ giải trí nhà hát, nhạc sống, xiếc (phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49%), dịch vụ vận tải đường sắt (phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49%), kinh doanh trò chơi điện tử (phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49%)..v..v..

 

Bên cạnh những hạn chế về tỷ lệ phần vốn góp được quy định tại Biểu cam kết WTO, pháp luật còn quy định riêng về tỷ lệ vốn góp trong lĩnh vực chứng khoán, cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước đối với nhà đầu tư nước ngoài. Trừ những trường hợp trên đây thì nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế.

 

3. Hình thức góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

 

Đối với hình thức góp vốn :

- Công ty cổ phần: Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm

- Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh: Góp vốn

- Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác

 

Đối với hình thức mua cổ phần, phần vốn góp :

- Công ty cổ phần: Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông

- Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên góp vốn của công ty hợp danh

- Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác .

 

4. Rút ngành nghề kinh doanh

 

 Doanh nghiệp tiến hành thủ tục rút ngành nghề kinh doanh khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp tại Việt Nam trong trường hợp dưới đây:

 

- Doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề bị hạn chế phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào (ví dụ kinh doanh trò chơi điện tử phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%). Nếu nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp mà phần vốn góp vào làm tăng tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài lên quá 49% thì nhà đầu tư phải thực hiên thủ tục rút ngành nghề kinh doanh này.

- Doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà ngành nghề này lại cấm không cho nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh ( ví dụ như doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm và xuất bản..v..v..) thì muốn cho nhà đầu tư góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp thì nhà đầu tư phải rút ngành nghề cấm kinh doanh đó ra.

 

 

II. THỦ TỤC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP

 

1. Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

- Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

- Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế

 

2. Trình tự thủ tục:

Hồ sơ bao gồm:

 - Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp (Mẫu I.4)

- Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối

- Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương

 

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Trường hợp đáp ứng đủ điều kiện, Sở Kế hoach và Đầu tư thông báo để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

 

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi thành viên, cổ đông

Hồ sơ bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;( Mẫu II-1)

- Thông báo thay đổi thành viên, cổ đông;

- Bản sao Biên bảnquyết định họp hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;

- Danh sách thành viên, cổ đông công ty; ( Mẫu I-6, I-7, I-8, I-9)

- Hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên là cá nhân;

 

Thời hạn : 3 ngày

Lưu ý:

Nhà đầu tư không thuộc trường hợp nêu tại mục 1 trên đây thì chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, không cần thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần phần vốn góp trừ trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu.

 

III. DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

 

Công ty chúng tôi tự tin với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Đến với dịch vụ của chúng tôi, quý khách sẽ tiết kiệm thời gian, công sức trong việc chuẩn bị các hồ sơ và tiến hành thủ tục.Công ty luật Pazpus sẽ là điểm đến tin cậy giúp gỡ rối mọi vướng mắc cho quý khách một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

 

Trên cơ sở các thông tin, tài liệu và các yêu cầu của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ:

- Tư vấn, phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp giữa yêu cầu thực hiện công việc của nhà đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời tìm ra các giải pháp khả thi cho nhà đầu tư lựa chọn và quyết định;

- Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính;

- Soạn thảo các giấy tờ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ ;

- Đại diện cho nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước;

- Theo dõi tiến trình xử lí và thông báo kết quả nộp hồ sơ;

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

Sử dụng Dịch vụ tại Pazpus, yêu cầu của Quý khách hàng sẽ được đảm bảo trên cơ sở pháp lý vững chắc!.

Gọi cho chúng tôi !

lienhe

Xin cảm ơn!.


Liên kết có liên quan