GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

I . GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀ GÌ?

 

Người nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam với thời gian trên 3 tháng bắt buộc phải có Giấy phép lao động. Đây là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp cho người nước ngoài đủ điều kiện tới làm việc tại Việt Nam, và người lao động nước ngoài sẽ được bảo vệ theo pháp luật lao động của Việt Nam cũng như được đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của họ. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động còn bị phạt tiền lên đến 75 triệu đồng theo quy định của pháp luật. Do đó, việc làm giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài là vô cùng cần thiết.

Nội dung của Giấy phép lao động gồm có:

- Thông tin của người lao động nước ngoài;

- Thông tin về đơn vị làm việc (tên, địa chỉ);

- Thông tin về công việc sẽ đảm nhận (Vị trí công việc, chức danh, thời hạn làm việc).

 

Tuy nhiên, để làm giấy phép lao động, người nước ngoài cũng phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;

- Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

- Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

- Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài. (có lý lịch tư pháp);

- Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

 

Theo các điều kiện trên, ta có thể thấy rằng: Thứ nhất, người sử dụng lao động muốn sử dụng lao động nước ngoài phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bằng cách nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. Thứ hai, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại 3 vị trí: Nhà quản lý hoặc Giám đốc điều hành, Chuyên gia, Lao động kỹ thuật. Vì thế, cần phải xác định điều kiện để chắc chắn rằng người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp trên, đủ điều kiện để làm việc tại Việt Nam.

 

 

                                Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có Giấy phép lao động

 

II . ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ NHÀ QUẢN LÝ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHUYÊN GIA HOẶC LAO ĐỘNG LỸ THUẬT:

 

1. Nhà quản lý, giám đốc điều hành:

 

– Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức.

(Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định: “Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty”.)

– Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

 

2. Chuyên gia: phải có 1 trong 2 điều kiện sau

 

– Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài;

– Hoặc có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có xác nhận kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm việc  trong chuyên ngành phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

 

3. Lao động kỹ thuật:

 

– Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật và chuyên ngành khác ít nhất 1 năm và xác nhận kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm trong chuyên ngành được đào tạo.

 

III . GIẤY TỜ CỤ THỂ CHỨNG MINH LÀ NHÀ QUẢN LÝ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHUYÊN GIA HOẶC LAO ĐỘNG KỸ THUẬT.

 

1. Đối với nhà quản lý, giám đốc điều hành.

 

- Có giấy phép lao động hoặc hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm có xác định người lao động nước ngoài đã làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành.

- Văn bản xác nhận là quản lý, giám đốc điều hành do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác nhận.

 

2. Đối với chuyên gia: Cần cung cấp 1 trong 2 loại giấy tờ sau:

 

- Văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài, bao gồm: tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xác nhận; thông tin về chuyên gia: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch và ngành nghề của chuyên gia phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;

- Bằng Đại học hoặc tương đương và Giấy tờ xác nhận có ít nhất 03 năm kinh ngiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

 

3. Đối với lao động kỹ thuật

 

- Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về việc đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác với thời gian ít nhất 01 năm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;

- Giấy tờ chứng minh đã có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.

Lưu ý: Đối với người lao động nước ngoài nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật mà tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đó.

 

               Giấy phép lao động được cấp cho Nhà quản lí hoặc Giám đốc điều hành; Chuyên gia và Lao động kỹ thuật

 

IV. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

 

Quý khách hàng cần cung cấp:

- Bằng đại học (đối với chuyên gia) hoặc Chứng chỉ đào tạo (đối với lao động kỹ thuật) (Đã hợp pháp hóa lãnh sự tại nước sở tại);

- Văn bản xác nhận 3 năm kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài phải phù hợp với bằng cấp và vị trí cần tuyển dụng tại Việt Nam (Đã hợp pháp hóa lãnh sự tại nước sở tại);

Trường hợp đã có GPLĐ 02 lần trở lên thì có thể xác nhận thay thế cho Văn bản. (Phải phù hợp với vị trí công việc đang tuyển dụng)

- Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế;

-  Lý lịch tư pháp;

- Bản sao chứng thực hộ chiếu nguyên cuốn;

- Quyết định cho phép sử dụng lao động nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

 

Lưu ý:

- Đối với những cá nhân đã từng cư trú tại Việt Nam, lý lịch tư pháp và giấy khám sức khỏe chỉ cần xin tại Việt Nam.

- Các giấy tờ ở nước ngoài bắt buộc phải có xác nhận hợp pháp hoá tại nước sở tại. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành hợp pháp hoá tại Việt Nam, bao gồm dịch thuật và tiến hành các thủ tục hợp pháp hóa tại Việt Nam.

 

V. CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI:

 

- Tư vấn cho Quý khách hàng các quy định và chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần thiết;

- Soạn thảo các văn bản, biểu mẫu và chuẩn bị bộ hồ sơ hoàn thiện cho Quý khách hàng;

- Đại diện Quý khách hàng đi nộp hồ sơ và làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục (nếu có) và hỗ trợ Quý khách hàng các công việc liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, chúng tôi sẽ tư vấn để tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho khách hàng. 

 

Để không mất quá nhiều thời gian trong việc xác định điều kiện và chuẩn bị giấy tờ cũng như tiến hành thủ tục xin giấy phép lao động, hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi – tự tin với đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm đã nghiên cứu quy định của Pháp luật Việt Nam về điều kiện, trình tự thủ tục cấp giấy phép lao động sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó công việc của mình. Chúng tôi cam kết sẽ đem đến dịch vụ chất lượng, uy tín và chi phí hợp lý cho Quý khách hàng.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi xin vui lòng liên hệ qua hotline  0938 536 919 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

 

Các đơn vị đã sử dụng dịch vụ làm GPLĐ của PazPus:

 

 

 

Dưới đây là hình ảnh một vài GPLĐ mà PazPus đã hoàn thành cho Khách hàng

 

 

 

 

 

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

Sử dụng Dịch vụ tại Pazpus, yêu cầu của Quý khách hàng sẽ được đảm bảo trên cơ sở pháp lý vững chắc!.

Gọi cho chúng tôi !

lienhe

Xin cảm ơn!.