ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam luôn mong muốn thành lâp công ty 100% vốn nước ngoài để tự mình làm chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn luôn gặp vướng mắc trong khâu xác định rằng mình có đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hay là không. Nhằm gỡ bỏ những vướng mắc đó, chúng tôi sẽ làm rõ về điều kiện để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam cho các nhà đầu tư trong bài viết dưới đây.

 

I. THẾ NÀO LÀ DOANH NGIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI?

 

Công ty 100% vốn nước ngoài là công ty do nhà đầu tư nước ngoài thành lập và sở hữu nhằm thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua lại.

Theo pháp luật Việt Nam, tổ chức kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập dưới các loại hình: Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh.

Pháp luật Việt Nam quy định Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ một số trường hợp mà pháp luật quy định, liên quan đến pháp luật về chứng khoán, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 

II. ĐIÊU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI 

 

Các nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài:

- Có dự án đầu tư tại Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt, thông qua thủ tục trình dự án đầu tư (đối với những dự án thuộc trường hợp phải xin chủ trương đầu tư);

- Có địa điểm thực hiện dự án, thể hiện qua hợp đồng thuê trụ sở công ty, văn bản giải trình nhu cầu sử dụng đất;

- Có năng lực tài chính để triển khai dự án tại Việt Nam, thể hiện qua các văn bản giải trình vốn đầu tư và thể hiện năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài. Ví dụ: Báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất của nhà đầu tư…;

- Cam kết nghĩa vụ về thuế, sử dụng lao động địa phương,… với nhà nước Việt Nam, thể hiện qua nội dung của các văn bản trong thủ tục đề xuất dự án đầu tư như: nhu cầu về lao động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, quy mô đầu tư…

- Không kinh doanh ngành nghề, cung cấp dịch vụ mà pháp luật Việt Nam cấm hoặc không cho phép người nước ngoài hoạt động;

- Đáp ứng điều kiện về chứng chỉ hành nghề và điều kiện về vốn đầu tư cũng như tỉ lệ sở hữu phần vốn góp theo từng lĩnh vực cụ thể.

Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn thêm về ngành nghề có điều kiện và tỉ lệ sở hữu vốn tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề đó.

- Có hồ sơ hợp lệ về thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài;

 

                            Điều kiện thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

 

III. CÁC THỦ TỤC CẦN THỰC HIỆN

 

Các thủ tục cần thực hiện để lần lượt đáp ứng các điều kiện nói trên, đảm bảo cho việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài đúng với quy định của pháp luật Việt Nam gồm có:

 

1 .  Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 

(Đối với những dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì không cần phải thực hiện bước này)

 

2. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 

Trong các trường hợp sau, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

- Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:

+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

 

HỒ SƠ BAO GỒM:

- Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu

- Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Giải trình vốn của nhà đầu tư;

- Văn bản đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

- Giải trình về sử dụng công nghệ;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

 

3. Thành lập doanh nghiệp: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

Sau khi đã có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp.

HỒ SƠ GỒM CÓ:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Điều lệ công ty.

- Đối với công ty TNHH: Danh sách thành viên

Đối với công ty CP: Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

- Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức

- Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

 

                Việt Nam đang là điểm đầu tư thu hút nhà đầu tư nước ngoài

 

IV.  CÁC THỦ TỤC CẦN HOÀN THÀNH SAU KHI CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

1. Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp:

 

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên cổng thông tin quốc gia các nội dung sau đây:

- Ngành, nghề kinh doanh;

- Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;

 

2. Khắc dấu:

 

Đây là công việc cần phải tiến hành sau khi đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại đơn vị khắc dấu được cấp phép. Số lượng và hình thức con dấu được tự quyết định trong phạm vi pháp luật cho phép.

 

3 . Công bố mẫu dấu:

 

Doanh nghiệp tiến hành đăng tải mẫu con dấu lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và sẽ được cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc đã đăng tải.

Đặc biệt, các công việc trên đây chúng tôi có thể tiến hành nhanh chóng ngay sau khi doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

V. DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

 

Có thể thấy rằng, thị trường Việt Nam luôn mở cửa đón chào nhà đầu tư nước ngoài, tuy nhiên rào cản ngôn ngữ, phong tục cũng như hệ thống pháp luật khiến những nhà đầu tư gặp khó khăn trong khâu thực hiện thủ tục khi quyết định đầu tư tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật. Hiểu được những khó khăn đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài uy tín và chất lượng tới quý khách hàng.

Trên cơ sở các thông tin, tài liệu và các yêu cầu của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ:

- Tư vấn, phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp giữa yêu cầu thực hiện công việc của nhà đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời tìm ra các giải pháp khả thi cho nhà đầu tư lựa chọn và quyết định;

- Tư vấn về lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính;

- Soạn thảo các giấy tờ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

- Đại diện cho nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Theo dõi tiến trình xử lí và thông báo kết quả nộp hồ sơ;

- Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu cho Doanh nghiệp.

Chúng tôi – tự tin với đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm, nắm chắc các quy định của pháp luật – sẽ là nơi tin cậy để quý khách hàng giao phó công việc của mình. Sử dụng dịch vụ của chúng tôi, công việc của khách hàng sẽ được đảm bảo dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi vui lòng gọi tới hotline 0938 536 919 để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

Sử dụng Dịch vụ tại Pazpus, yêu cầu của Quý khách hàng sẽ được đảm bảo trên cơ sở pháp lý vững chắc!.

Gọi cho chúng tôi !

lienhe

Xin cảm ơn!.


Liên kết có liên quan